«Out into this» Oslo Poesifilm, 2016

Mugetuft viste musikk/video-improvisasjonen «Out into this» på Oslo Poesifilmfestival 2016 på Kunstnernes Hus, Oslo
6. februar 2016. Live med Tellef Øgrim, lyd og Peter Knudsen, visuals. Studioarbeid lyd av Jakop Janssønn.