Mugetuft er et norsk, audiovisuelt kollektiv.
Vi spiller konserter og lager installasjoner.